Webs de dietètica  


DANSA MOVIMENT TERÀPIA

Una definició senzilla, clara i entenedora de dansa moviment teràpia podria ser aquesta: “l’ús psicoterapèutic de la dansa i el moviment en un procés que té com a propòsit promoure la integració psicofísica de l’individu” (Stanton Jones, 1992).

La Dansa moviment teràpia (més coneguda com a dansateràpia) va sorgir als anys 40 de la mà de Marian Chace, ballarina que va començar a treballar en Centres Psiquiàtrics amb pacients que patien psicosi i esquizofrènia. L’any 1965 es crea a New York la American Dance Therapy Association que actualment agrupa a més d’un miler de dansaterapeutes.
La Dansateràpia és una professió amb una formació pròpia que ha creat una síntesi específica partint de l’art del moviment i la ciència de la psicologia (bàsicament la psicologia psicoanalítica, però també la psicologia de l’art i del procés creatiu).
La Dansateràpia ( a partir d’ara DT ) reconeix el valor benèfic i/o transformador de l’activitat expressiva i creativa a través del moviment i la dansa.
Aquest tipus de teràpia comença allà on les paraules s’han acabat, o on aquestes mai han arribat a estar.
És important ressaltar que aquesta activitat expressiva-creativa, es porta a terme en el marc d’una relació terapèutica amb un professional especialitzat en la matèria.
La DT tracta de combinar aspectes creatius i expressius per tal d’afavorir el procés psicoterapèutic i així assolir la integració física i psíquica de la persona, és a dir, establir una connexió entre les experiències emocionals, les corporals i les psíquiques.
La DT empra el moviment per a conèixer i explorar noves formes de ser i de sentir, i per apropar-se a sentiments que no poden ser expressats verbalment. La DT no dirigeix ni recomana quines emocions s’han d’expressar, ni ensenya tècniques de dansa o com cal moure’s.
El treball del terapeuta serà interpretar el moviment i la manera a través de la qual la persona s’expressa, mitjançant les seves qualitats en el ritme, espai, pes, temps i fluir, a més de tenir en compte el contingut simbòlic latent en cada gest i moviment.
La DT ajuda a les persones a desenvolupar maneres de defensar-se davant el seu dolor emocional, i això s’aconsegueix a partir de les relacions amb els altres a nivell no verbal, i amb la relació amb la/el dansaterapeuta.
La DT no és una psicoteràpia verbal, sinó que es basa en el moviment com a eina per intuir la part psicològica de l’individu. És tracta d’un mètode a través del qual es poden començar a tractar les qüestions interpersonals i intrapsíquiques.

Els seus objectius principals són:

- Tornar a unir els aspectes psicològics i físics de l’experiència emocional a través del moviment.
- Prestar atenció als aspectes creatius de l’inconscient com a símbol de les emocions expressades a través del moviment i les noves connexions de l’inconscient entre idees.
- Connectar moviments i imatges.
- Emprar la creativitat per a potenciar la salut psicològica.
- Fer conscient el contingut de l’inconscient i integrar-lo en la consciència.

Existeix en la DT el redescobriment del plaer del moviment rítmic i coordinat, el plaer mil·lenari dels cos que dansa que porta a un afinament de l’esquema corporal, i positivitza la imatge corporal, és a dir, la imatge d’un mateix que es construeix en la relació amb l’altre.
La DT no sols treballa la part visible del cos, sinó també la part sensible; això ens ajuda a millorar la nostra expressió corporal, afavoreix la comunicació, la creativitat, la deshinibició i tenir un major coneixement de nosaltres mateixos/es.
La DT es recolza en diferents estímuls: música, veu, color, objectes, natura, imatges... que ens ajuden a descobrir nous moviments i aprofundir en el nostre autoconeixement.

A Catalunya tot just s’està donant a conèixer aquesta professió.
El passat curs 2003-2004 ens vam graduar per la Universitat de Barcelona, la primera promoció de Dansaterapeutes (reconeguts oficialment) a l´Estat Espanyol.
Val a dir que a la ciutat de Saragossa es formen dansaterapeutes des de l’any 1997, seguint la metodologia de María Fux, Ballarina i dansaterapeuta Argentina que va crear el seu propi mètode.

La DT s’aplica en diferents àmbits (salut mental, educació formal, educació no formal, entorn social, tercera edat, etc.),
Qualsevol persona amb les seves limitacions, però sobretot a partir de les seves capacitats, potencialitats i creativitat, pot dansar, comunicar-se i gaudir del plaer de moure’s amb llibertat, tot cercant noves formes d’expressar-se i de compartir.

Les sessions de DT poden ser grupals o individuals i es dirigeix a:

Adults:

 • Persones que vulguin aprofundir en el seu coneixement i creixement personal.
 • Trastorns d’ansietat.
 • Trastorns emocionals.
 • Trastorns mentals.
 • Trastorns psicòtics.
 • Trastorns de la personalitat.
 • Trastorns motrius.
 • Trastorns sensorials (ceguesa, sordesa...)

Nens, nenes i adolescents:

 • Trastorn per estrès traumàtic.
 • Trastorns afectius o emocionals.
 • Trastorn d’adaptació.
 • Trastorns de la conducta alimentaria.
 • Trastorns de la relació i la comunicació.
 • Retard cognitiu.
 • Trastorns del llenguatge.
 • Trastorn per dèficit d’atenció i comportament pertorbador.
 • Trastorns motrius.
 • Trastorns sensorials (ceguesa, sordesa...)

La DT acostuma a ser més efectiva quan es combina amb altres tractaments o teràpies; el treball interdisciplinari ajuda a obtenir millors resultats, ja que l’enfocament global de la persona permet un aprofundiment més qualitatiu i eficaç en la patologia o trastorn que el client manifesta.
D’altra banda, la supervisió del propi treball del / la dansaterapèuta per altres professionals del camp amb major experiència, és imprescindible per a garantir una bona pràctica de la professió.

Informació facilitada per Olga Villena Fresquet
Correu electrònic:dansaterapia@eresmas.net

 

Olga Villena Fresquet, “el meu treball tracta d’ajudar a les persones a comunicar-se, relacionar-se, acceptar-se i entendre’s a través del seu cos, sempre des de l’escolta i el respecte, afavorint el plaer de retrobar la pròpia dansa: original, lliure i creativa”.
Màster en Dansa Moviment Teràpia per les Heures fundació Bosch i Gimpera (Universitat de Barcelona), formada en Dansa Creativa i Terapèutica segons mètode de María Fux a Saragossa. Formada en dansa clàssica i contemporània, Llicenciada en Pedagogia Terapèutica, Educadora Social, Postgrau en Intervenció i Gestió Educativa en Inadaptació Social.
Investiga i aprofundeix en altres metodologies de Dansa Teràpia, expressió corporal, moviment i desenvolupament harmònic.
Professora de Dansa Creativa i Terapèutica a Reus des de l’any 2002. Dansa Terapeuta en pràctica privada. Centre d’Harmonització Corporal, C/ ample 8, 3er pis. Reus.
Per rebre més informació: dansaterapia@eresmas.net o a la web: www.dansaterapiareus.com (a partir del mes de gener).